Pravilna prehrana

Kod liječenja dijabetesa od iznimne je važnosti pravilna prehrana. Ne samo da se prehranom utječe i na vrijednosti glikemija već i na krvni tlak. Temeljne sastavnice dijabetičke prehrane su planiranje unosa energije, ritma obroka i sastava makronutrijenata. Ukupni dnevni unos namirnica određuje se ovisno o tjelesnoj masi i tjelesnoj aktivnosti. 

Za pravilno pripremanje obroka potrebno je voditi računa o glikemijskom indeksu namirnica, odnosno o količini ugljikohidrata. 

Glavna odrednica prehrane odnosi se na raspored od tri veća i tri manja obroka.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
hamburger.png
Logo_Abbott.png