KLIJENT:

MM Mesna industrija d.o.o.

MEDVEN

MESNI ŠTAPIĆI

Zadatak ambalaže mesnih štapića uključivao je izradu dizajnerskog rješenja kojim će se proizvod istaknuti unutar konkurencije. Odabrana je tzv. pillowcase kutijica koja je oslikana elegantnim minimalističkim prisupom. Poigrali smo se otvorom u obliku srca kroz koji se vidi vakumiran mesni proizvod i specifičnim tehnikama tiska; slijepi tisak i parcijalno lakiranje.

Nakon dizajna proizvoda uslijedila je izrada 3D modela, kreativno rješenje roll-up plakata, oglasa i web bannera.

T-REX d.o.o. 

Podaubskog 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

info@t-rex.hr

+385 01 2303 260

OIB: 89211316996 - Subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Tt-05/6794-2, MBS: 080184904 - Temeljni kapital u inosu 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti - Banka: Reiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, Hrvatska -

IBAN: HR5624840081100756602, SWIFT: RZBHHR2X - 

Direktor: Krunoslav Tadijančević

© T-rex d.o.o. 2018.

  • Pinterest - Grey Circle